Om

Hagtornet Praktik och Data AB

 

VILKA ÄR VI

Jan Rosén

VD, Företagsläkare

Specialist i Företagshälsovård, Obstretrik och Gynekologi

 

Utvecklat TEAM FHV, journalsystemet för företagshälsovård

 

Ordförande i Svenska Företagsläkarföreningen

vice ordförande Svensk Förening för Arbets- och Miljömedicin

 

Copyright © All Rights Reserved.